Przedszkole Nr 66 w Warszawie

Słoneczka/Włóczykije

 

Ramowy rozkład dnia
 
7:00 - 7:40

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy swobodne w sali rozwijające

kreatywność dzieci.

7:40 - 8:20

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia

ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy

zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.

8:20 - 8:30 Przygotowanie do śniadania.
8:30 - 9:00 Śniadanie.
9:00 - 10:00

Zajęcia dydaktyczne realizowane według programu

wychowania przedszkolnego.

10:00 - 10:15 II śniadanie.
10:15 - 11:00

Zabawy swobodne w sali, przy niewielkim udziale

nauczyciela. Zabawy ruchowe.

11:00 - 12:00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery.

Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,

obserwacje przyrodnicze, zajęcia w terenie.

12:00 - 12:15 Przygotowanie do obiadu.
12:15 - 12:45 Obiad.
12:45 - 13:15

Ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie utworów

literackich czytanych/opowiadanych

przez nauczyciela.

13:15 - 14:20  

Zabawy swobodne w sali, przy niewielkim udziale

nauczyciela. Rozwijanie zainteresowań dzieci.

Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Zabawy ruchowe w ogrodzie. Zajęcia dodatkowe.

14:20 - 14:30 Przygotowanie do podwieczorku.
14:30 - 14:50 Podwieczorek.
14:50 - 17:00           

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane

do ich możliwości i potrzeb.

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.